Seweryn Krupnik

dr Seweryn Krupnik – socjolog, ewaluator i coach; adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. W latach 2015-2018 kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Obecnie współpracownik tej jednostki. Specjalista w zakresie metodologii badań ewaluacyjnych, w tym analizy efektów wsparcia publicznego innowacyjności przedsiębiorstw, transformacji energetycznej oraz współpracy nauka – biznes. Koordynator wielu projektów ewaluacyjnych i rozwojowych realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor opracowań, książek i artykułów na temat ewaluacji i wsparcia publicznego przedsiębiorstw i innowacyjności.

Członek Komisji Rewizyjnej PTE


Email: seweryn.krupnik@gmail.com

Obszar działania: Województwo małopolskie

Realizacja epidot.pl