Sylwia Jaskuła – Korporowicz

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor uczelniany, pracownik naukowo-dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży , autorka licznych publikacji z ewaluacji, transformacji i społecznych wyzwań edukacji, teorii przestrzeni międzykulturowej, społeczeństwa sieci oraz kompetencji informacyjno-komunikacyjnych w kontekście globalnych i lokalnych zmian tożsamości kulturowej. Animatorka badań ewaluacyjnych w edukacji oraz porównawczych analiz społeczeństwa informacyjnego w warunkach przemian rynkowych i kulturowych a także badań nad nowymi formami społeczeństwa wiedzy.

Współautorka licznych programów szkoleniowych animujących  ewaluację społeczną. W swoich badaniach koncentruje się na społecznej aplikacji ewaluacji rozwojowej. Autorka książki „Ewaluacja społeczna w edukacji”.


Specjalizacje: Ewaluacja, przestrzeń wirtualna, edukacja międzykulturowa

Email: sylwia.jaskula@poczta.onet.pl

Obszar działania: Województwo podlaskie

Realizacja epidot.pl