Sylwia Słomiak

Właścicielka Sylwia Slomiak Advisory Services i doradca Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Od ponad 12 lat związana z obszarem współpracy międzynarodowej i programów rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zmian klimatu i transformacji energetycznej. Pracowała dla administracji Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Australii współpracując z polską administracją, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.

Od 2018 r. doradca zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który skupia 22 gminy z województw podkarpackiego i małopolskiego, a od 2020 – krajowy ekspert European City Facility (Europejski Instrument Miejski), którego celem jest wsparcie samorządów w pozyskiwaniu finansowania dla ambitnych projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Do 2017, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (reprezentując stronę darczyńcy), nadzorowała wybór oraz realizację projektów z obszaru Środowiska i Infrastruktury o łącznej wartości ok. 145 mln Euro, które objęły ok. 350 gmin i ponad 70 000 gospodarstw domowych. W wyniku jednego z podprogramów, ponad 25 000 gospodarstw domowych w regionach słabo rozwiniętych i silnie zanieczyszczonych obecnie wykorzystuje energię słoneczną.

Koordynowała realizację pierwszego programu w Polsce, w wyniku którego usunięto azbest z domów ponad 2500 najuboższych rodzin.


Specjalizacje: Zmiany klimatu, transformacja energetyczna, ubóstwo energetyczne

Email: sylwia.slomiak@ssas.eu

Obszar działania: Województwo mazowieckie

Realizacja epidot.pl