Tomasz Płachecki

Jest badaczem społecznym, absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Ewaluacją zajmuje się od 2005 roku. Od tego czasu pracował jako badacz – w firmach badawczych, urzędzie miasta oraz instytucie naukowym. Kierował z powodzeniem kilkudziesięcioma diagnozami i ewaluacjami, prowadzonymi głównie na zamówienie ministerstw (odpowiedzialnych za rozwój regionalny i politykę społeczną), urzędów marszałkowskich, urzędów miast oraz instytucji kultury. Jest współautorem kilkudziesięciu raportów. Ma także doświadczenie, choć mniejsze niż w badaniach, w programowaniu polityk publicznych.

Specjalizuje się zarówno w tworzeniu koncepcji badawczych i narzędzi do badań jakościowych oraz ilościowych, jak i w moderowaniu wywiadów i analizie danych. W badaniach lubi przede wszystkim pracę koncepcyjną i okazje, jakie stwarzają do poznawania ludzi spoza mojego codziennego otoczenia.

Oprócz badań prowadził zajęcia z teorii socjologicznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz z metod badawczych w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Był tutorem w projekcie rozwijającym kompetencje organizacji pozarządowych w zakresie ewaluacji i prowadził warsztaty dla instytucji kultury dotyczące wykorzystywania wyników badań.

Specjalizacje: badania (w tym ewaluacyjne) i programowanie polityk publicznych w zakresie rozwoju miast, wykluczenia społecznego, rynku pracy, edukacji oraz uczestnictwa w kulturze


Email: t.plachecki@gmail.com

Obszar działania: Polska

Realizacja epidot.pl