Wioletta Kozak

Dr nauk humanistycznych. Ewaluacją zajmuje się od 1997 roku i jest członkiem–założycielem PTE. Prowadzi badania w obszarze edukacji, działalności firm prywatnych oraz projektów EFS – zarówno jako członek zespołu badawczego, jak i kierownik badań. Współautorka wielu raportów badawczych. Ewaluację wykonywała m.in. na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, MEN, MNiSW, NIK oraz szkół wyższych. Pełniła funkcję eksperta w Grupie Sterującej Ewaluacją przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i recenzowała raporty ewaluacyjne na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy MPiPS. Prowadziła także nadzór nad ewaluacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako przedstawiciel zamawiającego. Autorka wielu artykułów nt. ewaluacji oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym współautorka referatu wygłoszonego w Jordanii w ramach WORKSHOP ON QUALITY ASSURANCE OF PUBLIC SCHOOLS EDUCATION pt. „External and Internal Evaluations a measure to enhance the quality in education. Some examples from Poland”. Jej zainteresowania w obszarze ewaluacji to podejście triangulacyjne, metody jakościowe, case study, analiza danych jakościowych, a także opracowanie i ocena raportu ewaluacyjnego. Prowadzi działalność szkoleniową i zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych. W PTE współprowadzi szkolenie „Kuźnia Ewaluacji” oraz warsztaty w ramach szkolenia „Weź kurs na ewaluację”.


Realizacja epidot.pl