Zuzanna Teper –Solarz

Doktor, wiceprezeska Stowarzyszenia MOCnaMOC.

Jestem absolwentką socjologii WNS UŚ. Koordynowałam liczne badania społeczne i rynkowe. Najważniejsza jest dla mnie jednak możliwość wykorzystania płynących z nich wniosków w praktyce. Moja ścieżka zawodowa od samego początku związana jest ze społecznymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. Zajmuję się ich oceną, pisaniem oraz realizacją i ewaluacją. Praca pozwala mi rozwijać moje zainteresowania naukowe. Szczególnie bliskie jest mi zagadnienie wspierania grup ze specjalnymi potrzebami z wykorzystaniem innowacji społecznych. Od kilku lat zgłębiam tajniki „świata Głuchych” oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem międzypokoleniowych więzi i aktywności w działaniach na rzecz lokalnych społeczności.


Specjalizacje: Osoby z niepełnosprawnościami (szczególnie osoby g/Głuche), osoby starsze, działania międzypokoleniowe

Email: zuzateper@op.pl

Obszar działania: Województwo śląskie

Realizacja epidot.pl