Porozumienie o współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Dnia 30.03.2017 r. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT). Współpraca ta obejmie m.in. inicjatywy naukowo-badawcze, w tym w zakresie rozwijania kultury ewaluacyjnej oraz upowszechniania ewaluacji, a także inicjatywy na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej PW, realizację projektów badawczych, działania informacyjne oraz wsparcie w zakresie pozyskiwania ekspertów.

Działania podejmowane we współpracy z CZIiTT będą realizowane w ramach projektu pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez UE ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego”.

Realizacja epidot.pl