Webinarium: „Kontrola, audyt, ewaluacja i monitoring w realizacji zadań publicznych/projektów”
25 listopada 2021r. godz. 18.00

25 listopada 2021r. o godz. 18.00 na platformie ZOOM odbędzie się kolejne webinarium PTE pod hasłem „Czwartki z Ewaluacją”.

Webinarium pod tytułem: „Kontrola, audyt, ewaluacja i monitoring w realizacji zadań publicznych/projektów” poprowadzi członkini PTE dr Małgorzata Niemkiewicz.

Małgorzata Niemkiewicz jest doktorem nauk społecznych, dyrektorką Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,  liderką zaangażowaną w podnoszenie jakości współpracy Samorząd Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi NGO, związana z sektorem pozarządowym od ponad 20 lat. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącej Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej PKRES; członkini  Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego PRDPP, wieloletniej członkini i przewodniczącej Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.  To także doświadczona ewaluatorka, badaczka, ekspertka i trenerka; laureatka w 2019 roku Nagrody Srebrne Drzewko Marszałka Województwa Pomorskiego za upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych; inicjatorka nowych rozwiązań, szczególnie w zakresie rozwoju usług społecznych oraz pracy ze społecznością lokalną; członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjne.

Celem webinarium jest przekazanie/usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie pojęć: ewaluacja, monitoring, kontrola i audyt.

Adresatami są przede wszystkim pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, pracownicy obszaru pomocy społeczne oraz osoby reprezentujące podmioty realizujące projekty społeczne.

Główne tematy jakie będą poruszane na webinarium to:

  • Definicje i charakterystyka pojęć: ewaluacja, monitoring, kontrola i audyt.
  • Ich zastosowanie w procesie prowadzenia działań/projektów społecznych.
  • Dywagacje nt. rzeczywistej przydatności poszczególnych sposobów weryfikacji realizacji działań/projektów (dyskusja z uczestnikami).

Dzięki udziałowi w webinarium dowiesz się:

  • Czym są ewaluacja, monitoring, audyt i kontrola (definicje i ich rozszerzenie).
  • Czemu służą, czym się różnią.
  • Kiedy, które z nich zastosować.

Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Zapraszamy i do zobaczenia!

Realizacja epidot.pl