Agnieszka Kowalczyk

Agnieszka Kowalczyk

Kluczowe role zawodowe:
Badacz, ewaluator, ekonomista

Kluczowe miejsce pracy/ własna firma:
Firmy konsultingowo-badawcze (ECORYS, WYG, PSDB), administracja publiczna (BGK, NCBiR Akces)

Kontakt mailowy:
akowalczyk16@poczta.onet.pl

Więcej o mnie:
Mam doświadczenie w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych, moderowaniu grup fokusowych i pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz paneli eksperckich. Jestem praktykiem w prowadzeniu ewaluacji – zrealizowałam ponad 200 projektów/programów, w tym ok. 100 projektów innowacyjnych (mikro i makro innowacje społeczne) oraz ponadnarodowych.

Doświadczenie zawodowe w obszarze ewaluacji:
Mam ponad szesnastoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami badawczymi i przeprowadzania ewaluacji w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, w tym funduszy unijnych. Realizacja oznacza przeprowadzanie całego procesu projektowego od przygotowania koncepcji, planowania harmonogramu, budżetu, przygotowania narzędzi, monitoringu i w końcu analizy wyników badań. Z wielką przyjemnością sama realizuję jakościowe części badania – mam na koncie prowadzenie paneli eksperckich, fokusów i setki przeprowadzonych wywiadów IDI, dzięki temu motywuję się i ciągle uczę.  Jestem  autorką i współautorką licznych analiz, raportów, publikacji nt. przedsiębiorczości (w szczególności MŚP), innowacji, finansów, prac B+R, administracji publicznej, ekonomii społecznej i innych. W ostatnich latach jedną z największych ewaluacji jaką m.in. realizowałam było badanie efektów gwarancji de minimis na przedsiębiorstwa, programu wsparcia, który przełożył się na rozwój całej gospodarki i wzrost PKB.

Motywacja do bycia mentorem/ką:
Lubię dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz widzieć efekty rozwoju innych ludzi.

Obszary, w których mogę wesprzeć mentee:

PROCES BADAWCZY

  • Tworzenie koncepcji ewaluacji

BRANŻA EWALUACJI

  • Ewaluacja w edukacji
  • Ewaluacja projektów
  • Ewaluacja w nauce

Ja prywatnie:
Interesuję się neurobiologią mózgu, rozwojem personalnym, historią, w szczególności XV i XVI wieku (bloguję w tym obszarze), strzelectwem sportowym. Kieruję się zasadą: „Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do.“

Realizacja epidot.pl