Beata Ciężka

Beata Ciężka

Kluczowe role zawodowe:
Ewaluatorka, trenerka w zakresie ewaluacji.

Kluczowe miejsce pracy/ własna firma:
niezależna ewaluatorka

Kontakt mailowy:
beata.ciezka@pte.org.pl

Doświadczenie zawodowe w obszarze ewaluacji:
Od 1995 roku zajmuję się ewaluacją. Mam doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych dla Komisji Europejskiej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Specjalizuję się w zagadnieniach edukacji, rynku pracy, wdrażania programów rozwojowych. Jestem współautorką rozwiązań systemowych w obszarze zapewniania jakości i ewaluacji w Polsce oraz innych krajach. Jestem autorką i realizatorką programów szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. UW, SGH) z zakresu ewaluacji.

Motywacja do bycia mentorem/ką:
Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Lubię szkolić z ewaluacji, bo sama się wtedy wiele uczę.

Obszary, w których mogę wesprzeć mentee:

PROCES BADAWCZY

  • Tworzenie koncepcji ewaluacji
  • Tworzenie narzędzi badawczych
  • Stosowanie metod badawczych
  • Analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji
  • Opracowanie raportu ewaluacyjnego

BRANŻA EWALUACJI

  • Ewaluacja w edukacji
  • Ewaluacja projektów
  • Ewaluacja skierowana na rozwój
  • Tworzenie systemów ewaluacji i zapewniania jakości

Realizacja epidot.pl