Monika Bartosiewicz-Niziołek

Monika Bartosiewicz - Niziołek

Kluczowe role zawodowe:
ewaluatorka, badaczka, trenerka, mentorka, konsultantka, mam też doświadczenie w zamawianiu ewaluacji

Kluczowe miejsce pracy/ własna firma:
free-lancer

Kontakt mailowy:
biuro@ewaluacje.pl

Więcej o mnie:
https://www.linkedin.com/in/monika-bartosiewicz-niziolek-0663a36a/?originalSubdomain=pl
https://pte.org.pl/monika-bartosiewicz-niziolek/

Doświadczenie zawodowe w obszarze ewaluacji:
Pierwsze doświadczenia w zakresie ewaluacji nabyłam w połowie lat 90 uczestnicząc w projektach międzynarodowych. Od 2007 r. niemal wyłącznie zajmuję się realizacją badań ewaluacyjnych (także badań potrzeb), gł. w obszarze edukacji, polityki/pomocy społ., rynku pracy, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (2007-2012). Kilka razy brałam udział w zamawianiu ewaluacji, jako członkini komisji przetargowej, autorka OPZ/SIWZ, osoba nadzorująca proces ewaluacji i oceniająca raporty. Od 2010 prowadzę szkolenia z ewaluacji i metodologii badań społecznych. Jestem (współ)autorką kilkunastu krajowych i zagranicznych publikacji nt. ewaluacji. Obecnie pełnię funkcję prezeski PTE, członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, członkini Grupy Sterującej Ewaluacją, członkini, mentorki oraz certified reviewee/ reviewer Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, członkini Rady Doradczej Sieci Towarzystw Ewaluacyjnych w Europie, a także członkini Rady Międzynarodowej Akademii Ewaluacji.

Motywacja do bycia mentorem/ką:
Brałam już wcześniej udział w takich procesach i uważam, że są bardzo rozwijające, zarówno dla mentees, jak i dla mentorów. Chcę się podzielić swoim doświadczeniem i wiedzą, ponieważ zależy mi na angażowaniu w ewaluację osób młodych czy początkujących w tym obszarze.

Obszary, w których mogę wesprzeć mentee:

PROCES BADAWCZY

  • Tworzenie koncepcji ewaluacji
  • Tworzenie narzędzi badawczych
  • Stosowanie metod badawczych
  • Analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji,
  • Opracowanie raportu ewaluacyjnego

RYNEK EWALUACJI

  • Ofertowanie

BRANŻA EWALUACJI

  • Ewaluacja w edukacji
  • Ewaluacja w polityce społecznej
  • Ewaluacja projektów
  • Ewaluacja skierowana na rozwój

Ja prywatnie:
Lubię czytać, odwiedzać galerie sztuki i muzea, podróżować, brać udział w różnych szkoleniach, a także przebywać na łonie przyrody i jeździć na rowerze. Planuję wydać tomik swoich wierszy. Ostatnio interesuję się  psychologią międzykulturową. W życiu najważniejsza jest dla mnie wierność sobie, robienie rzeczy, które mają sens (to znaczy takich, które przyczyniają się do zmiany) oraz szeroko pojęty rozwój.

Realizacja epidot.pl