Webinarium „Badania ewaluacyjne z Głuchymi – wyzwania i wskazówki”
19 stycznia 2023r., godz. 17:00
Platforma ZOOM

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu „Czwartki z ewaluacją”. Odbędzie się ono 19 stycznia br. wyjątkowo o godz. 17.00 na platformie ZOOM.

Świat badaczy jest bardzo zróżnicowany i wymaga ciągłego rozwoju. Ewaluatorzy w swojej pracy mają na co dzień  do czynienia z różnymi grupami badanych (respondentów) ale środowisko osób z niepełnosprawnościami jest szczególne. Dlatego zachęcamy do udziału w webinarium poświęconym badaniom ewaluacyjnym z osobami Głuchymi.

Jest to naprawdę wyjątkowe spotkanie, które wprowadzi uczestników w świat osób głuchych i pokaże jak prowadzić badania z ich udziałem.

Webinarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie, czyli zaproszenie do świata Głuchych
  • Kwestie językowe, czyli jak porozumieć się z Głuchymi
  • Kwestie kulturowe, czyli jak zrozumieć Głuchych
  • Kwestie organizacyjne, czyli jak zrealizować badanie z Głuchymi
  • Podsumowanie, czyli refleksja końcowa na temat wartości badań międzykulturowych

Zapraszamy serdecznie.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. 

Prowadząca:

Dr Zuzanna Teper-Solarz
Socjolożka z tytułem doktora, właścicielka firmy ZOOM ZTS, wiceprezeska Stowarzyszenia MOCnaMOC. Członkini PTE. Koordynowała liczne badania społeczne i rynkowe, jednak najważniejsza jest dla niej możliwość wykorzystania płynących z nich wniosków w praktyce. Dlatego też swoją ścieżkę zawodową związała z projektami i grantami finansowanymi ze środków unijnych i państwowych. Zajmuje się ich oceną, pisaniem, realizacją i ewaluacją. Praca ta pozwala rozwijać jej zainteresowania naukowe. Szczególnie bliskie jest jej zagadnienie wspierania grup ze specjalnymi potrzebami z wykorzystaniem innowacji społecznych. Od kilkunastu lat zgłębia tajniki „świata Głuchych” oraz języka migowego, a także zagadnienia związane z wykorzystaniem międzypokoleniowych więzi i aktywności w działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

Realizacja epidot.pl