Webinarium „Wprowadzenie do podejścia kontrfaktycznego”
16 listopada 2023r., godz. 18:00
Platforma ZOOM

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu „Czwartki z ewaluacją”. Webinarium odbędzie się 16 listopada 2023r. o godz. 18.00 na platformie ZOOM. Poprowadzi je Członek PTE – Paweł Penszko

Tytuł: „Wprowadzenie do podejścia kontrfaktycznego”

Agenda:

  1. Przedstawienie celów, założeń i terminologii podejścia kontrfaktycznego
  2. Przedstawienie typologii strategii identyfikacji efektu netto
  3. Przedstawienie warunków umożliwiających przeprowadzenie analiz kontrfaktycznych
  4. Pytania, dyskusja

Cel: upowszechnianie podstawowej znajomości podejścia kontrfaktycznego w polskim środowisku ewaluacyjnym

Efekty dla uczestników:

  1. Znajomość celów analiz kontrfaktycznych i świadomość ograniczonego zakresu informacji uzyskiwanego przy ich zastosowaniu
  2. Znajomość podstawowych założeń przyjmowanych w podejściu kontrfaktycznym
  3. Znajomość podstawowych pojęć stosowanych przy podejściu kontrfaktycznym (np. efekt netto, ATE, obciążenie selekcyjne)
  4. Umiejętność rozróżnienia między metodami eksperymentalnymi a quasi-eksperymentalnymi
  5. Wiedza, jakie strategie identyfikacji efektu netto są stosowane w ewaluacji
  6. Wiedza, kiedy może zostać zastosowane podejście kontrfaktyczne

Udział w webinarium jest jak zawsze bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. 

Prowadzący:

Paweł Penszko

Z wykształcenia socjolog i slawista. Badania ewaluacyjne, dotyczące głównie efektów programów finansowanych ze środków unijnych, prowadzi od 2006 roku. W latach 2010-2015 związany był z firmą PAG Uniconsult sp. z o.o., a od 2015 roku stale współpracuje z firmą Evalu sp. z o.o. Jest również zatrudniony w Instytucie Badań Edukacyjnych. Pełnił funkcję eksperta w dziedzinie monitoringu i ewaluacji na rzecz takich instytucji publicznych, jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy Autonomiczny Region Sardynii. W swojej karierze ewaluatora wykonał 20 analiz kontrfaktycznych. Prowadził również szkolenia z zakresu metod kontrfaktycznych i innych technik statystycznych.

Realizacja epidot.pl