Jubileusz prof. Henryka Mizerka

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne patronowało Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata”, która odbyła się w Olsztynie 16.11 i została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z okazji jubileuszu prof. dr hab. Henryka Mizerka, który od wielu lat jest członkiem PTE.

Towarzystwo Ewaluacyjne było reprezentowane podczas konferencji przez członkinię PTE, profesor Justynę Nowotniak z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prof. Leszek Korporowicz, prezes honorowy PTE i obecna prezeska, Monika Bartosiewicz-Niziołek przygotowali list gratulacyjny dla prof. Mizerka, który został odczytany przez prof. Nowotniak, a także nagrali materiał filmowy z podziękowaniami, który został odtworzony podczas konferencji.

W załączeniu przekazujemy treść listu oraz notę biograficzną prof. Henryka Mizerka, który ma istotny wkład w proces formowania koncepcji i kształtu polskich praktyk ewaluacyjnych wspierających polskie transformacje ustrojowe, reformy w systemie oświaty i systemu szkolnictwa wyższego, jak również przygotowanie kadry ewaluacyjnej na potrzeby wielu resortów i obszarów zarządzania wszystkich trzech sektorów.

Gratulujemy Profesorowi Mizerkowi 70-lecia urodzin oraz kluczowego udziału w wytyczaniu polskiej ścieżki ewaluacyjnej i serdecznie dziękujemy prof. Nowotniak za wsparcie oraz reprezentowanie PTE podczas Konferencji Jubileuszowej.

Realizacja epidot.pl