Polski Przegląd Ewaluacyjny

Polski Przegląd Ewaluacyjny

Aktualnie Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne prowadzi prace nad powołaniem do życia cyklicznego wydawnictwa naukowego „Polski Przegląd Ewaluacyjny”.

Do tej pory nie zostało utworzone w Polsce żadne czasopismo poświęcone problematyce ewaluacji, które stanowiłoby pole do refleksji nad procesem ewaluacji, a zarazem pomost pomiędzy polskim środowiskiem ewaluatorów i społecznością międzynarodową.

W czasopiśmie będzie możliwe zamieszczanie tekstów w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Dzięki temu będzie mogło być ono adresowane zarówno do autora i czytelnika krajowego, jaki zagranicznego.

Czasopismo ma być wydawane początkowo 2 razy w roku – docelowo 4 razy w roku. Tylko w formie elektronicznej, na zasadzie wolnego dostępu.

Główną część czasopisma będą stanowić artykuły naukowe z zakresu ewaluacji.

W czasopiśmie będzie także miejsce na recenzje publikacji naukowych z zakresu ewaluacji.

Obejrzyj inne publikacje PTE:

21 lat historii PTE. KALENDARIUM WYDARZEŃ
21 lat historii PTE. KALENDARIUM WYDARZEŃ
Katalog PTE 2015
Katalog PTE 2015
Polski Przegląd Ewaluacyjny
Polski Przegląd Ewaluacyjny
Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją
Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją
Poza granice parametryzacji
Poza granice parametryzacji
Educatio Nova
Educatio Nova
Katalog PTE
Katalog PTE
Standardy ewaluacji
Standardy ewaluacji
Realizacja epidot.pl