Władze PTE

Prof. Leszek Korporowicz
Prezes honorowy
Monika Bartosiewicz-Niziołek
prezeska
dr Mirosław Warowicki
wice-prezes
Jakub Wróblewski
wice-prezes
Agnieszka Śnieżek
skarbnik
Magdalena Urbańska
sekretarz
dr Marcin Zarzecki
członek Zarządu
Mateusz Zych
członek Zarządu
Jacek Pokorski
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Stronkowski
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
dr Seweryn Krupnik
członek Komisji Rewizyjnej
Realizacja epidot.pl